Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu festiwal_koled_2017m.jpg

Festiwal Kolęd i Pastorałek 2017 - relacja

W niedzielę, 22 stycznia 2017 r. odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek, który ma na celu ożywienie zanikającej już tradycji kolędowania Podobnie jak w poprzednich latach, impreza przyciągnęła tłumy do sali kina Kometa.

Ilustracja do artykułu suchowola.jpg

Zakaz palenia śmieci !

Burmistrz Suchowoli w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Ilustracja do artykułu suchowola.jpg

Ogłoszenie nr 2/2017 o otwartym konkursie

Gmina Suchowola, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach

Przydatne linki