Ankieta dla osób które prowadzą działalność w zakresie usług agroturystycznych

Badanie jest realizowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Kwaterodawcy, którzy wypełnią ankietę, będą mogli uzyskać liczne korzyści. Czas na wypełnienie ankiety jest do 31 lipca 2020r.

Kwaterodawcy, którzy wypełnią ankietę, będą mogli uzyskać liczne korzyści:
- umieszczenie oferty agroturystycznej w katalogu kwater agroturystycznych województwa podlaskiego,
- uzyskanie pomocy w rozwoju i promocji oferty agroturystycznej,
- możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez PROT przeznaczonych dla kwaterodawców agroturystycznych,
- promocja oferty agroturystycznej w Internecie (serwisach PROT, KSOW, UMWP) oraz certyfikowanych centrach informacji turystycznej.

 

Czas na wypełnienie ankiety jest do 31 lipca 2020r.

Link do ankiety:  
https://forms.gle/5a1V9biac27gkTbd6 

Badanie jest realizowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną (PROT) w ramach realizacji zadania pt. "Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Więcej informacji o zadaniu znajdą Państwo na stronie:
https://podlaskie.it/aktualnosci/inwentaryzacja-gospodarstw-agroturystycznych-na-terenie-wojewodztwa-podlaskiego
 oraz
https://podlaskie.it/aktualnosci/ankieta-obiekty-agroturystyczne-w-wojewodztwie-podlaskim