Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej badania poziomu satysfakcji na temat warunków życia w gminie Suchowola.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=78ae37000&&c=b0271d80 

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców na temat warunków życia w gminie Suchowola. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański do potrzeb mieszkańców i regionu.

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
Tel/fax: 85 712 83 07
www.biebrza-leader.pl