Informacja o konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019"

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 29 marca 2019 roku.

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli)

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 29 marca 2019 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl


Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!