Informacja o możliwości przystąpienia do inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE (panele fotowoltaiczne i pompy ciepła)

Burmistrz Suchowoli informuje o możliwości złożenia ankiety dot. przystąpienia do inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE (panele fotowoltaiczne i pompy ciepła) w ramach Funduszu Szwajcarskiego

Szanowni Państwo,

     Burmistrz Suchowoli uprzejmie informuje, iż Gmina Suchowola planuje przystąpić do pozyskania dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. „Funduszu Szwajcarskiego” na działania związane z instalacją urządzeń OZE w rozbiciu na kolektory słoneczne, fotowoltaikę oraz pompy ciepła CO i CWU.

      Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gmin Związku Komunalnego Biebrza, w tym Gminy Suchowola.

      Wysokość wkładu własnego  dla mieszkańców kształtowałby się na poziomie 30%

Poniżej przedstawiamy szacunkowe zestawienie kosztów, w tym wkładu własnego zestawów kolektorów słonecznych, elektrowni fotowoltaicznych oraz pomp ciepła:

         Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie ankiety mającej na celu określenie doboru wybranej instalacji. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suchowoli,  Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, pok. 108 (I piętro)  w terminie do dnia 13 lutego 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 085 722 94 03.

UWAGA!           

      Jednocześnie informujemy, iż osoby które w ubiegłym roku złożyły ankiety dot. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych nie muszą składać ich ponownie, gdyż zostaną uwzględnione. Prosimy jedynie o informację w przypadku rezygnacji.

Poniżej wzór ankiety do pobrania:

Pliki do pobrania