Informacja o złożonym wniosku dotyczącym montażu 184 instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Suchowola

Urząd Marszałkowski podtrzymał negatywną ocenę naszych wniosków dotyczących montażu 184 instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Szanowni Mieszkańcy.

     Urząd Marszałkowski podtrzymał negatywną ocenę naszych wniosków dotyczących montażu 184 instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.  W między czasie pojawiła się również interpretacja, z której wynika że beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT od dotacji na instalacje prosumenckie.  W związku z tym, gdyby wnioski nasze przeszły, mieszkaniec musiał by się liczyć z zwiększonym udziałem własnym, np.: dla najtańszego zestawu kolektorów słonecznych zaplanowanych w naszym wniosku na 14.000 netto planowany wkład własny był na poziomie 4536 zł, zaś po zmianie, wkład własny wyniósł by 6790 zł. Dla najmniejszej instalacji fotowoltaicznej (3kwp) koszt instalacji planowany był na 20.000 zł netto, wkład własny mieszkańca miał wynieść 6000 zł, a po zmianie 9700zł. Wzrost wkładu własnego  dla większości mieszkańców  był by nie do zaakceptowania.  Przez to wiele osób w innych gminach  wycofało się z montażu instalacji OZE oraz wiele  gmin nie podpisało jeszcze umów z Urzędem Marszałkowskim. Deklaracje złożone przez mieszkańców naszej gminy zostaną wykorzystane we wniosku do następnego konkursu w ramach OZE, które Urząd Marszałkowski ma ogłosić jeszcze w tym roku.  Wysokość wkładu własnego mieszkańca zostanie uzgodniony z państwem. Będziemy informować o kolejnej możliwość pozyskania dotacji na montaż instalacji OZE na domach mieszkalnych.