Konkurs plastyczny „POCZTÓWKA Z SUCHOWOLI”

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z Suchowoli”, organizowanym przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Suchowoli.

         Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w formie pocztówki (w formacie A4) przedstawiającej miejsce, urokliwy zakątek, obiekt bądź element charakterystyczny dla miasta Suchowola, jej tradycji oraz kultury.

Konkurs adresowany jest do dzieci (od III kl. szkoły podstawowej), młodzieży oraz dorosłych.
Prace oceniane będą w 3 kategoriach:
I. III - VI kl. szkoły podstawowe
II. VII kl. szkoły podstawowe oraz gimnazja
III. szkoły średnie oraz dorośli

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub wysłać pocztą na adres Organizatora:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola

do dnia 11.05.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Na zwycięzców w każdej kategorii czekają cenne nagrody rzeczowe!
Poza tym wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki!

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w poniższym regulaminie oraz
w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchowoli (tel. 85 72 29 410).