Plan działania priorytetowego

od dn. 01.07.2020 r. do dn. 31.12.2020 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie boiska szkolnego w Suchowoli przy ul. Młodych

       Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” na okres od dn. 01.07.2020 r. do dn. 31.12.2020 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie boiska szkolnego w Suchowoli przy ul. Młodych polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska.