Plan działania priorytetowego

od dn. 01.01.2021 r. do dn. 30.06.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Jatwieź Duża, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu.

      Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” na okres od dn. 01.01.2021 r. do dn. 30.06.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Jatwieź Duża, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie powyższego zjawiska .