Plan działania priorytetowego

od dn. 01.01.2021 r. do dn. 30.06.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie parku miejskiego w Suchowoli przy ul. Plac Kościuszki, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego.

      od dn. 01.01.2021 r. do dn. 30.06.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie parku miejskiego w Suchowoli przy ul. Plac Kościuszki, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska.