Plan działania priorytetowego

Od dn. 01.01.2019r. do dn. 30.06.2019r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie stadionu miejskiego w Suchowoli przy ul. Targowej

Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” na okres od dn. 01.01.2019r. do dn. 30.06.2019r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie stadionu miejskiego w Suchowoli przy ul. Targowej, polegającego na spożywaniu alkoholu, grupowaniu się młodzieży oraz zakłócaniu porządku publicznego. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska .”

Plan realizuje st. post. Mateusz Raniewicz, tel. 885 997 339.