Plan działania priorytetowego

Od dn. 01.07.2019r. do dn. 31.12.2019r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie zalewu w Karpowiczach

Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego”
na okres od dn. 01.07.2019r. do dn. 31.12.2019r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie zalewu w Karpowiczach, polegającego na spożywaniu alkoholu, zaśmiecanie. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska .
Plan realizuje asp. Ewa Mitrosz, tel. 798 439 460.