Plan działania priorytetowego

Od dn. 01.01.2020r. do dn. 30.06.2020r„ dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie sklepu „Groszek” przy ul. Świętokrzyskiej 61, w Suchowoli.

Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” na okres od dn. 01.01.2020r. do dn. 30.06.2020r„ dzielnicowy rejonu służbowego nr XV jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie sklepu „Groszek” przy ul. Świętokrzyskiej 61, w Suchowoli, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska.