Plan działania priorytetowego

Od dn. 01.01.2020r. do dn. 30.06.2020r„ dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku PKS we wsi Kiersnówka

Informujemy, że zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” na okres od dn. 01.01.2020r. do dn. 30.06.2020r„ dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku PKS we wsi Kiersnówka, polegającego na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie występowania powyższego zjawiska.