Plan Działania Priorytetowego - informacja

W okresie od dn. 01.07.2018r. do dn. 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację spożywania alkoholu oraz zaśmiecania na terenie przystanku PKS w Karpowiczach gm. Suchowola.

        Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu służbowego Nr XVI na okres od dn. 01.07.2018r. do dn. 31.12.2018r. dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację spożywania alkoholu oraz zaśmiecania na terenie przystanku PKS w Karpowiczach gm. Suchowola. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu zminimalizowanie popełnianych wykroczeń oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom. Plan realizuje st. sierż. Wojciech Kozłowski, tel. 798 439 460.