Stypendium Burmistrza Suchowoli za wysokie wyniki w nauce, za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie klas IV- VII szkół podstawowych i klas I- III gimnazjum, których organem prowadzącym jest gmina Suchowola.

Wnioski o przyznanie stypendium dla  ucznia przygotowuje wychowawca, rodzic lub organizacja działająca w zakresie kultury, nauki i sportu i składane są do dyrektora szkoły do dnia 15 lutego.

 

Pliki do pobrania