Wybory do walnego zgromadzenia Izb Rolniczych

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej

W związku z wyborami do Izb Rolniczych

28 lipca 2019 r.

Poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej


Termin zgłaszania chętnych do 5 czerwca 2019 r.
pod numerem
tel. 85 676 08 62, 85 676 08 58
lub w siedzibie Urzędu

Warunki uczestnictwa w komisji:

- Członek komisji musi być płatnikiem podatku rolnego
- Aby móc powołać komisję okręgową, skład komisji musi liczyć 5-7 osób

Pliki do pobrania