Zapal światełko w tunelu - rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola

M-GOPS w Suchowoli ogłasza nabór uczestników do projektu ,,ZaPAL Światełko w tunelu - rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola", który będzie realizowany w okresie od 01.05.2019r. do 30.06.2020r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli ogłasza nabór uczestników do projektu ,,ZaPAL Światełko w tunelu - rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola", który będzie realizowany w okresie od 01.05.2019r. do 30.06.2020r.

Projekt ,,ZaPAL światełko w tunelu - rewitalizacja społeczna w Gminie Suchowola" adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchowoli, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Suchowola.

Projekt przewiduje działania prowadzące do zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego

mieszkańców Gminy Suchowola poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej. Szczegółowa oferta opisana jest w załączniku informacja dla uczestnika o działaniach w projekcie PAL.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. dowód osobisty do wglądu;  

2. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy);

3. formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony internetowej lub w formie papierowej w siedzibie MGOPS w Suchowoli);

4. oświadczenie kandydata/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty należy dostarczyć do 31 maja 2019 r.

 

Dokumenty będą przyjmowane w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchowoli (Plac Kościuszki 5).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu pod numerem tel.: 857229417

Pliki do pobrania