Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Suchowola w roku 2019

Na rok 2019 przetarg na odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych wygrała firma BIOM Sp. z.o.o.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w następujący sposób:
1. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnym 10, który jest czynny w każdą sobotę miesiąca w godz. 7.30 – 11.30.

Odbiór odpadów:
BIOM Sp. z.o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły

2.Poprzez okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: - odbiór według harmonogramu z przed nieruchomości zamieszkałych zamieszczony na stronie internetowej.

UWAGA !!!

Pojemniki muszą być wystawione przed posesją w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano. Pojemniki nieudostępnione  w powyższy sposób, nie zostaną odebrane.