Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
e-mail: mgops@suchowola.pl

722 94 17

Kierownik MGOPS

Barbara Pikus

104

722 94 17

Główna Księgowa

Grażyna Anna Gilewska

104

722 94 18

Pracownik socjalny

Marzanna Bielska

106

722 94 18

Starszy pracownik socjalny

Barbara Sienkiewicz

106

722 94 09

Pracownik socjalny

Elżbieta Harasiuk

105