Informacja o spotkaniach w sprawie prac nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Suchowola

Zapraszamy do włączenia się w proces rewitalizacji Gminy. Zachęcamy do wspólnego budowania Suchowoli od nowa, poprawy atrakcyjności Waszych miejscowości oraz integracji społecznej.

Gmina Suchowola prowadzi prace nad Programem Rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji to podstawowy dokument umożliwiający finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który posiada alokację funduszy na działania w tym zakresie.

Zapraszamy do włączenia się w proces rewitalizacji Gminy. Zachęcamy do wspólnego budowania Suchowoli od nowa, poprawy atrakcyjności Waszych miejscowości oraz integracji społecznej.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów na spotkania:

- W Jatwiezi Dużej: 4 marca 2017 roku (sobota).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w budynku szkoły w Jatwiezi Dużej. Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godziny.

- W Suchowoli: 4 marca 2017 roku (sobota).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.00 w kinie Kometa w Suchowoli.

Spacer tematyczny odbędzie się szlakiem miejsc wskazanych przez mieszkańców w ankietach oraz podczas dotychczasowych spotkań roboczych i konsultacyjnych. Są to miejsca wymagające nadania im nowych funkcji społecznych.

Przewidywany czas spotkania ok. 1,5 godziny.

Podczas spotkań można będzie wskazywać konkretne obszary, którym warto nadać nowe funkcje, określić potrzeby rewitalizacyjne lokalnej społeczności, zakreślić pomysły projektów na obszarach rewitalizacji.

Projekty na obszarze rewitalizacji mogą być prowadzone przez samorząd, jak też przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne.

Uczestników spotkań prosimy o przyniesienie fotografii pamiątkowych ze swoich miejscowości, ukazujących zmiany, pokazujących wspomnienia, które mają znaczenie dla lokalnej społeczności.