Akcja MY+

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił akcję pomocową MY +

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił akcję pomocową MY +. 

Nikt nie pomoże skuteczniej seniorom niż osoby z bliskiego otoczenia. Rozejrzyj się zatem wokół.

Na pewno są gdzieś blisko Ciebie osoby starsze. Działaj! Pobierz plakat „Akcja MY+”, wydrukuj go i wypełnij a następnie przekaż go wybranej osobie starszej.

Materiały do druku na stronie www.abcsenior.com