Archiwum zdjęć dostępne on-line

Ponad 300 skanów udostępniło Centrum Trzech Kultur w Otwartym Systemie Archiwizacji. Zasób wciąż rośnie.

       Od ponad roku Centrum Trzech Kultur w Suchowoli gromadzi i publikuje archiwalne zdjęcia dotyczące miasta i gminy. Wszystkie skany są dostępne pod adresem: https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2096  Początkowo tworzony w "Osie" zasób zawierał kilkadziesiąt fotografii zebranych przez CTK oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Następnie dołączono do niego m.in. zdjęcia z kroniki Gminy (1973-1981), kroniki Zespołu Szkół (lata 60-80), kroniki Szkoły Podstawowej (1946-1971) i inne. Baza fotografii i archiwalnych dokumentów powiększyła się również dzięki prowadzonemu przez Centrum Trzech Kultur projektowi: "Lokalne Archiwum Społeczne", które sfinansowała Fundacja Orlen. Obecnie zasób zawiera ponad 300 skanów i wciąż rośnie. Internauta znajdzie w nim m.in. zdjęcia z wydarzeń publicznych (religijnych i państwowych), prywatnych takich jak: śluby, chrzciny i pogrzeby, fotografie czynów społecznych z okresu PRL, rozbudowę siedziby OSP, budowę kina Kometa czy niestniejącego już internatu, zdjęcia Bet-Midraszu - murowanej synagogi, która po wojnie została przekształcona w Dom Harcerza, chederu (szkoły żydowskiej) - późniejszej siedziby liceum ogólnokształcącego. W zasobie znajdują się też zdjęcia artystów strzeleckich, harcerzy, strażaków, chórzystów, mandolinistów, księży, rolników, kowali, urzędników i wielu innych.
Centrum Trzech Kultur zaprasza chętnych do udostępniania zdjęć i dokumentów w celu ich digitalizacji i publikacji w Otwartym Systemie Archiwizacji. Fotografie po zeskanowaniu będą zwracane właścicielom.