Budowa sieci szerokopasmowej „ostatnia mila” na terenie Gminy Suchowola

Firma KOBA, z siedzibą w Białymstoku, otrzymała dotację na w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, na budowę na terenie Gminy Suchowola sieci szerokopasmowej „ostatnia mila” – czyli bezpośrednio do mieszkańca.

    W pierwszej kolejności zostaną wykonane przyłącza światłowodowe do adresów będących tzw. „białą plamą”- punkt NGA.
Biała plama NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Lista została przygotowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie danych z inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2016 roku.
Do końca 2020 roku zostaną wykonane przyłącza do adresów NGA z terenu gminy - lista w załączniku. Wcześniej, bo do końca sierpnia 2018 roku mają być do sieci szerokopasmowej podłączone szkoły podstawowe w Suchowoli, Chodorówce Nowej i Czerwonce.
Wybudowana sieć szerokopasmowa „ostatnia mila”  będzie szkieletem, do którego będą mogli się podłączyć pozostali użytkownicy, w uzgodnieniu  z lokalnym operatorem sieci szerokopasmowej.