Informacja dla rolników utrzymujących świnie

Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 lipca 2017 r. "Program bioasekuracji mającego na celu zapobiegania szerzenia się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018.

    W załączeniu informacja dla rolników utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF).