Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola w 2020 roku

Gmina Suchowola informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola w 2020 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

     Gmina Suchowola informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchowola w 2020 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”