INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY SUCHOWOLA

Od maja do września 2020 roku na terenie Gminy Suchowola prowadzona będzie inwentaryzacja materiałów zawierających azbest (eternit).

    Burmistrz Suchowoli uprzejmie informuje, iż w okresie od maja do września 2020 roku na terenie Gminy Suchowola prowadzona będzie inwentaryzacja materiałów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Suchowoli przeprowadzać będą pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.
Szczegółowa inwentaryzacja azbestu jest niezbędna do skutecznego ubiegania się o środki finansowe na jego utylizację.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Suchowola o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a w szczególności:
- ilości i rodzaju odpadów zawierających azbest,
- nr działki ewidencyjnej na której znajdują się odpady azbestowe.
W przypadku posiadania azbestu w formie złożonej (zdemontowany z dachu) proszę o kontakt z pracownikiem Urzędem Miejskiego w Suchowoli, tel. 85 722 94 03, e-mail: os@suchowola.pl

Burmistrz Suchowoli – Michał Grzegorz Matyskiel

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju