Jaćwingowie z gminy Suchowola

W czwartek 18.03.2021, o godz 14:00 odbędzie się rozmowa online: "Jaćwingowie z Grodziska, czyli kto tu był przed nami"

W czwartek 18.03.2021, o godz 14:00 odbędzie się rozmowa online: "Jaćwingowie z Grodziska, czyli kto tu był przed nami"

Wywiad będzie transmitowany w serwisie Youtube na kanale Sokółka TV:
https://www.youtube.com/watch?v=wHB7wkRGkW8&ab_channel=TelewizjaSok%C3%B3%C5%82ka
Gośćmi rozmowy będą:

Aleksander Piasecki
Archeolog i etnolog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004 r.), adiunkt w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Kierownik prac terenowych i autor wielu publikacji naukowych. Specjalizuje się w badaniach nad okresem wczesnego średniowiecza i nowożytności na terenach Pomorza i Podlasia. Kierownik projektu Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwieź Duża finansowanego ze środków MKiDN oraz uczestnik dwóch projektów badawczych: Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951 – 1978), tom II – projekt finansowany ze środków MKiDN i Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych, projekt realizowany na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Dr Marcin Engel
Kustosz dyplomowany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 kierownik badań archeologicznych na terenie zespołu osadniczego w Szurpiłach. Od 1998 r. prowadzi prace badawcze nad jaćwieskimi ośrodkami grodowymi na Mazurach Wschodnich i na Suwalszczyźnie. Prowadzi również badania na cmentarzyskach jaćwieskich. W latach 2014-2016 był jednym z wykonawców polsko-norweskiego projektu „Archeologia Jaćwieży”. W 2013 r. obronił pracę doktorską, na podstawie której w 2020 wydał książkę „Jaćwieskie ośrodki grodowe”.  Zainteresowania: wczesnośredniowieczna Jaćwież i inne plemiona pruskie – systemy osadnicze i obronne, obrządek pogrzebowy. Archeologia i źródła pisane dotyczące basenu Bałtyku w okresie wikińskim.

Rozmowę poprowadzi:
Dawid Gudel - kulturoznawca, etnolog, kierownik Centrum Trzech Kultur