Plan działania priorytetowego

od dn. 01.07.2021 r. do dn. 31.12.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Kopciówka, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego.

      Informujemy, że zgodnie z opracowanym planem działania priorytetowego na okres od dn. 01.07.2021 r. do dn. 31.12.2021 r., dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI jako priorytet realizuje likwidację zagrożenia zlokalizowanego w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Kopciówka, polegającego na spożywaniu alkoholu oraz zaśmiecaniu miejsca publicznego. Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym „planie” będą miały na celu całkowite wyeliminowanie powyższego zjawiska.

 

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej
Posterunek Policji w Suchowoli
ul. 3-go Maja 33,16-150 Suchowola
Tel.: (85) 47 670 41 38 Fax.: (85) 47 722 52 15
www.sokolka.policja.gov.pl