Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje usługi na Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem: ezdrowie.wrotapodlasia.pl

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje usługi na Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem: ezdrowie.wrotapodlasia.pl

System oferuje:

1. bezpośrednio po założeniu konta:

    - możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w szpitalach województwa podlaskiego,
    - wygodny wybór terminów wizyt oraz zarządzanie nimi,
    - możliwość wyszukania lekarza,

2. po aktywacji konta i wyrażeniu w podmiotach leczniczych, zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny:

    - dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet,
    - uzupełnianie dokumentacji medycznej o prywatne wyniki badań itp.,
    - możliwość wygodnego wydruku posiadanej na koncie dokumentacji medycznej,
    - możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi,

3. stały dostęp do:

    - aktualności, nowości, programów profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego i nie tylko,
    - danych kontaktowych większości szpitali z terenu województwa.