Zapraszamy na wystawę "Na tatarskim szlaku"

Drodzy Państwo, ze względu na nasze wspólne zdrowie wernisaż wystawy odbędzie się tylko w internecie.

Zapraszamy na wystawę "Na tatarskim szlaku"
Drodzy Państwo,
ze względu na nasze wspólne zdrowie wernisaż wystawy:
odbędzie się tylko w internecie.
Polscy Tatarzy to mniejszość etniczna zamieszkująca głównie Białystok i Podlasie, ale można ich też spotkać w Warszawie, na Pomorzu i w zachodniej Polsce. Są potomkami Tatarów ze Złotej Ordy, których osadnictwo na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów miało swój początek już w XIV wieku. Nowo przybyli obywatele zachowali religię (islam) i tradycję, jednak z czasem zatracili rodzimy język tatarski i zaczęli posługiwać się językiem sąsiadów: polskim, białoruskim czy litewskim. Zmiany granic po zakończeniu II wojny światowej spowodowały masowe migracje, a Tatarzy, podobnie jak wielu innych Polaków, szukali domu w nowych granicach RP.
Wystawa powstała w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w 2019 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie, dokumenty i pamiątki. Ekspozycja będzie próbą uchwycenia subtelnej specyfiki tej mniejszości.
Wystawa powstała w efekcie współpracy:
Ośrodek KARTA
Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej