Informacja o osiągniętych przez gminę Suchowola w 2016 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Suchowola w 2016 r. poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Informacja o osiągniętych przez gminę Suchowola w 2016 r. poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

29,00 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100 %

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania1[%]

0 %

1) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła:

- 2013 r. – 12,13% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2014 r. – 14,7% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2015 r. – 27,96% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2016 r. – 29,00 % (gmina osiągnęła wymagany poziom).

2) Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

W roku 2013 i 2014 z terenu gminy Suchowola nie były odbierane żadne inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), potrzebne do obliczenie poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

- 2015 r. – 100% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2016 r. – 100% (gmina osiągnęła wymagany poziom).

3) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- 2013 r. – 23,6% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2014 r. – 16,5% (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2015 r. – 0 % (gmina osiągnęła wymagany poziom);

- 2016 r. – 0 % (gmina osiągnęła wymagany poziom).