INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie gminy Suchowola może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

 Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie gminy Suchowola może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja to:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów
  • Zmiana procesu produkcyjnego
  • Nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów

Wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT- wynosi:

50 % dla dużego przedsiębiorcy

60 % dla średniego przedsiębiorcy,

70 % dla małego i mikroprzedsiębiorcy

poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

NAJWYŻSZA POMOC PUBLICZNA W KRAJU

 

Na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej przedsiębiorca otrzymuje 15 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o wsparciu.

 

Aby otrzymać pomoc publiczną projekt inwestycyjny musi spełnić kryteria ilościowe
i jakościowe

 

kryterium ilościowe  - minimalne nakłady inwestycyjne, które musi ponieść przedsiębiorca
w gminie Suchowola.

 
20 mln zł   – duży przedsiębiorca

  4 mln zł   – średni przedsiębiorca

  1 mln zł   – mały przedsiębiorca

  400 tyś zł – mikroprzedsiębiorca

 

kryterium  jakościowe - ilość punktów dotycząca projektu inwestycyjnego do uzyskania
w gminie Suchowola 4.

NAJNIŻSZA ILOŚC PUNKTÓW W KRAJU

 Pomoc publiczną mogą otrzymać:

 

- firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.

- firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, m.in.: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Szczegółowy zakres działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest
w Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
 

UWAGA!

Decyzję o wparciu nowej inwestycji na gruntach prywatnych i publicznych  wydaje 

 

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki ul.  A. Mickiewicza 15  19-300 Ełk

     87 565 22 17     87 610 62 72

suwalki@ssse.com.pl    elk@ssse.com.pl

 

 Szczegółowe informacje:

https://www.ssse.com.pl/

 

Przedsiębiorców  zainteresowanych  inwestowaniem w gminie Suchowola obsługuje Wydział Obsługi Inwestora w Suwałkach.

tel./fax  87 565 22 17
tel./fax  87 565 24 49
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: ssse@ssse.com.pl