Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli

16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

e-mail: mgops@suchowola.pl

NR TELEFONU

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

NR POKOJU

85 722 94 17

Kierownik MGOPS

Barbara Pikus

104

85 722 94 17

Główny Księgowy

Grażyna Anna Gilewska

104

85 722 94 18

Starszy pracownik socjalny

Marzanna Bielska

106

85 722 94 18

Starszy pracownik socjalny

Barbara Sienkiewicz

106

85 722 94 18

Pracownik socjalny

Elżbieta Harasiuk

106

85 722 94 18

Pracownik socjalny

Anna Zaniewska

106

85 722 94 09

Referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Elżbieta Kiszło

105

85 722 94 09

Referent do spraw świadczeń wychowawczych

Katarzyna Stupakowska

105