Spotkanie dotyczące stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Suchowola na spotkanie dotyczące stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Program będzie stanowić podstawę do pozyskiwania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych gminy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Suchowola na spotkanie dotyczące stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Program będzie stanowić podstawę do pozyskiwania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją obszarów problemowych gminy.
Na spotkaniu zostanie przedstawiona koncepcja rewitalizacji Gminy Suchowola oraz harmonogram prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Na spotkanie zapraszamy emerytów, rencistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, kluby sportowe, młodzież, przedsiębiorców, rolników, radnych, sołtysów, księży z parafii z terenu naszej gminy, przedstawicieli szkół, itp. Współpraca nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest ważna w przezwyciężeniu problemów: społecznych oraz nakładających się na nie problemów środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.
Termin spotkania: 7 lutego 2017 r., w godz. 9.30 – 11.00
Miejsce spotkania: Kino KOMETA w Suchowoli