Gospodarka odpadami

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu recykl_m.jpg

Informacja o osiągniętych przez gminę Suchowola w 2016 r. poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez gminę Suchowola w 2016 r. poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Ilustracja do artykułu k_dzieci_m.jpg

Zakaz palenia śmieci !

Burmistrz Suchowoli przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Przydatne linki