Urząd Miejski w Suchowoli

URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI
16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
e-mail: sekretariat@suchowola.pl
Tel. (centrala) 85 72 29 400
Fax 85 72 29 419


Godziny pracy Urzędu:

od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
Przerwa: 12.30-12.45

 

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Suchowoli:
BS SUCHOWOLA 68 8094 0009 0000 0101 2000 0010


NIP 545-12-41-889     REGON 000539503

Nr telefonu

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pok.

85 722 94 00

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

6

85 722 94 16

Sekretarz Gminy

Jan Lola

7

85 722 94 11

Skarbnik Gminy

Teresa Lipska

11

85 722 94 00
85 722 94 19 (fax)

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Jolanta Kolęda

5

85 722 94 06

stanowisko ds. kadrowych i bhp

Krystyna Daniszewska

4

85 722 94 18

Kasa

Barbara Głowicka

12

85 722 94 01

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Agnieszka Rudzik

12

85 722 94 01

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Danuta Butkiewicz

12

85 722 94 01

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Robert Mużyło

12

85 722 94 05

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Celina Zaniewska

10

85 722 94 05

stanowisko ds. finansowych

Marzena Dorota Radziewicz

10

85 722 94 07

stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

Tadeusz Toczyłowski

3

85 722 94 07

stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Bernard Zaniewski

3

85 722 94 02

stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Alicja Guziejko

 

107

85 722 94 02

stanowisko ds. gospodarki odpadami,
stypendia socjalne

Agnieszka Busłowska

107

85 722 94 03

 

stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
inwestycje gminne

Marek Ratkiewicz

108

85 722 94 04

ochrona środowiska (wycinka drzew i krzewów), fundusz sołecki

Dawid Koźbiel

2

85 722 94 04

stanowisko ds. informatyki i promocji

Krzysztof Niedźwiecki

2

85 722 94 03

stanowisko ds. zamówień publicznych

Marcin Skibicki

108

85 722 94 08

stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, wojskowość, sprawy przeciw pożarowe

Czesław Juchniewicz

9

85 722 94 00
e-mail: iod@suchowola.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mariusz Manaches