Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo przebudowanej drogi w Grodzisku

21 czerwca 2020 r. w Grodzisku uroczyście otwarto i poświęcono nowo przebudowaną drogę gminną.

W uroczystościach uczestniczył burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel, poseł Mieczysław Baszko, wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, radni oraz mieszkańcy wsi.

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach funduszu wynosi nieco ponad 500 tys. złotych, wkład własny gminy Suchowola to prawie 340 tys. złotych.

Całkowita wartość projektu to 840 327,98 zł.