Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO
16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

e-mail:   usc.suchowola@op.pl

722 94 14

Kierownik USC

Józef Skorupski

8

722 94 12

Ewidencja ludności

Teresa Grabowiecka

8