Aktualności

Lista aktualności

Ilustracja do artykułu festiwal_koled_2017m.jpg

Festiwal Kolęd i Pastorałek 2017 - relacja

W niedzielę, 22 stycznia 2017 r. odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek, który ma na celu ożywienie zanikającej już tradycji kolędowania Podobnie jak w poprzednich latach, impreza przyciągnęła tłumy do sali kina Kometa.

Ilustracja do artykułu suchowola.jpg

Zakaz palenia śmieci !

Burmistrz Suchowoli w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Ilustracja do artykułu suchowola.jpg

Ogłoszenie nr 2/2017 o otwartym konkursie

Gmina Suchowola, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach

Ilustracja do artykułu wosp_m.jpg

25. Finał WOŚP w Suchowoli - relacja

Sztab 25 Finału przy Zespole Szkół w Suchowoli przekazał na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 15 341 zł. Do puszek kwestarskich zebrano 7 867 zł ( w tym 1276 zł w Sztabinie, 828,81 zł w Chodorówce i 171,93 zł w trakcie imprezy sportowej w Janowie), a 7 474 zł uzyskano ze sprzedaży gadżetów WOŚP i przedmiotów własnych.

Przydatne linki