Projekty

Projekty realizowane na terenie Gminy Suchowola

 

 
 
 


Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leśnikach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Suchowola

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zakres projektu: Budowa 50 biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Leśnikach.
Wartość inwestycji:
- Hydrofornia Leśniki: 1 293728,65 zł
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków:  696707,67 zł
Termin realizacji: Listopad 2018 rokuPrzebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni okrężnej oraz budowa urządzeń lekkoatletycznych
przy Zespole Szkół w Suchowoli


Projekt dofinansowany przez:
Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość inwestycji: 731.095,42 PLN
Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 241.261,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 200.000,00 PLN
Projekt zrealizowany w latach 2015-2016


Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Zakres projektu: Projekt obejmował budowę 68 zestawów solarnych w Suchowoli do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych.
Całkowita wartość inwestycji : 743.503,32 PLN

Kwota dofinansowania ze środków PROW na lata 2017-2013: 618.123,00 PLN

Projekt zrealizowany w 2015 roku.