Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli z dnia 10.08.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchowola

Burmistrz Suchowoli zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Suchowoli Uchwały Nr XXXIII/182/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Suchowoli.