Spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchowola.

Dnia 24 maja w sali Płomyk odbyło się spotkanie w związku z trwającym projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Suchowola.

Dnia 24 maja w sali Płomyk odbyło się spotkanie w związku z trwającym projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Suchowola. Uczestnicy podzielili się uwagami oraz opiniami odnośnie planowanych działań.