Raport podsumowujący konsultacje społeczne - Przedmiot konsultacji: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchowola na lata 2017-2023

Przedmiot konsultacji: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchowola na lata 2017-2023

Do pobrania: